Informasjon

Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Lånekort får du hos Nasjonalbiblioteket: https://nb.bib.no/ Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som inngår i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket. Utvalget oppnevnes for to år av gangen.

Hvordan virker Filmbib?

Du får gratis tilgang med Nasjonalt lånekort. Du logger på med ditt lånekortnummer og PIN-kode som du får fra ditt bibliotek. Filmbib er også tilgjengelig på mobile enheter. Last gjerne ned Filmbib som app til iOS eller Android.

Hvilke filmer finner du i Filmbib?

Du kan se kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Filmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.

Besøk Filmbib ofte! Det blir stadig lagt filmer til i tjenesten.

Vilkår

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i klasseromsundervisning. All annen bruk i offentlige sammenhenger må avklares med hver enkelt rettighetshaver. Dersom slik rettighetsklarering innhentes kan Filmbib benyttes som visningsplattform.

All annen visning, kopiering, nedlasting, redigering eller spredning av materialet uten eksplisitt tilatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt og kan gi grunnlag for krav om vederlag og erstatning. 

Vil du vite mer?

Følg Filmbib på Facebook og Twitter for nyheter og annen informasjon. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Har du problemer med avspilling eller andre tekniske spørsmål bruker du tjenestens FAQ for å få svar. For direkte support kan du kontakte filmbib@dvnor.no 

Mer informasjon og Innkjøpsordningens retningslinjer finner du på nfi.no.