Personvernreglement for dSpree

Vi beskytter og respekterer dine personvernrettigheter.

Plattformen dSpree (heretter kalt "Tjenesten" eller "Plattformen") tilbys av Digital Video Norge AS (“DVnor”, “Vi” eller “Oss”). Vi er registrert i Norge med organisasjonsnummer 915 475 418 og har adresse CO/Conax AS, Storgata 33B, 0184 Oslo. Vi er en del av konsernet Kudelski Group. Vår virksomhet er underlagt den norske personopplysningsloven.

Dette personvernreglementet utgjør grunnlaget for hvordan personopplysninger og cookie- informasjon som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Vennligst les dette reglementet nøye, slik at du forstår våre prinsipper og metoder for behandling av dine personopplysninger.

Denne nettsiden er i det følgende referert til som “Nettsiden”.

Opplysninger det kan være aktuelt å innhente fra deg

Dersom du har gjort et engangskjøp eller velger å abonnere vil vi samle noen eller alle av opplysningene som nevnt nedenfor. Hvilke opplysninger vi innhenter avhenger av omstendighetene. Dersom du for eksempel velger å inngå månedsabonnement vil vi samle inn og behandle de fleste av disse opplysningene. Hvis du derimot kun bruker vår tjeneste ved et enkelt tilfelle, vil vi samle inn færre opplysninger.

Opplysninger vi kan innhente:

 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Bostedsadresse
 • Betalingsinformasjon, herunder type betalingskort, kortnummer, utløpsdato og registrert adresse
 • Øvrige opplysninger som ble avgitt da du registrerte deg for bruk av vår nettside, startet abonnement på vår tjeneste eller etterspurte ytterligere tjenester. Vi vil også kunne be deg om opplysninger når du rapporterer et problem med vår internettside
 • Hvis du kontakter oss, vil vi kunne lagre den aktuelle korrespondansen
 • Detaljer knyttet til dine besøk på vår internettside, herunder men ikke begrenset til, datatrafikk, geografiske data samt annen kommunikasjonsinformasjon, enten dette er nødvendig for vårt faktureringsarbeid eller for øvrig, samt for tjenestene du får tilgang til

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene om deg til å

 • aktivere betaling fra din konto samt å kontrollere at et betalingskort er gyldig
 • sikre at innholdet fra vår Nettside er presentert på den mest effektive måten for deg og for din enhet
 • tilby deg tilbud, nyheter, informasjon, nye produkter eller tjenester som du ber om fra oss eller som vi tror kan interessere deg, forutsatt at du har samtykket i å bli kontaktet for slike formål
 • gjennomføre undersøkelser for å forbedre din interaksjon med Nettsiden
 • anbefale andre filmer, TV-serier, sportsprogrammer og annet innhold som kan interessere deg
 • gi deg faktura og betalingsinformasjon
 • kommunisere med deg angående ditt abonnement, din konto eller dine kjøp fra Nettsiden
 • gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer i Tjenestene

Vi kan også tillate utvalgte tredjeparter å bruke opplysningene, som videre spesifisert nedenfor (se punktet Utlevering av opplysningene dine).

Minderårige

Du må være 18 år eller eldre for å kunne tegne abonnement på Tjenesten og personer under 18 år kan bare benytte seg av Tjenesten dersom foresatt eller verge har godkjent, medvirker til og har tilsyn med bruken, som er underlagt Vilkår og betingelser

Hvor vi lagrer personopplysningene

Alle opplysninger du gir oss blir lagret på våre sikre servere. Alle betalingstransaksjoner vil bli kryptert ved bruk av teknologi som er industristandard. Dersom vi har gitt deg (eller dersom du har valgt) et passord som gir deg adgang til spesielle deler av vår internettside, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om å ikke dele passordet med noen.

Overføring av informasjon via internett er ikke fullstendig sikker. Følgelig, selv om vi vil gjøre vårt aller beste for å beskytte deg, kan vi ikke garantere for sikkerheten til personopplysningene. Vi kan ikke påta oss ikke ansvar for eventuell urettmessig tilgang til opplysningene. All overføring av informasjon til vår Nettside skjer på egen risiko. Etter at vi har mottatt opplysningene dine, vil vi iverksette strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang.

Utlevering av opplysningene dine

Vi vil kunne utlevere dine personopplysninger til tredjeparter:

 • Dersom vi har en lovpålagt plikt til å fremlegge eller dele dine personopplysninger eller for å oppfylle enhver rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser. Dette omfatter blant annet utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot bedrageri og redusere kredittrisiko
 • Vi vil også kunne benytte eksterne selskaper for å utføre tjenester på våre vegne. Dette inkluderer å tilby infrastruktur og IT- tjenester (herunder, men ikke begrenset til, lagring av data samt overvåking av streamingkvalitet), behandling av kreditt/debet-korttransaksjoner, å tilby kundeservice, kredittvurderinger, analyse og forbedring av data, behandling av kundeundersøkelser og å utføre andre statistiske analyser. I forbindelse med ytelsen av disse tjenestene kan disse selskapene ha tilgang til dine opplysninger. Vi gir ikke disse selskapene adgang til å bruke eller overføre dine personopplysninger utover for å yte tjenestene vi ber om å få utført

Adgang til opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, og til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene.

Dersom vi behandler dine personopplysninger vil vi informere deg om:

 • Hvilke opplysninger som blir behandlet
 • Kilden for innsamling av opplysningene
 • Hvorfor behandlingen finner sted
 • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført
 • Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår

IP-adresser

Vi kan innhente opplysninger om datamaskinen din, herunder, hvis anvendelig, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, hastigheten på forbindelsen samt din internettleverandør, for bruk til systemadministrasjon og for å kunne rapportere samlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data om våre brukeres nettbruk- og mønstre, og identifiserer ikke enkeltpersoner.