24.05.2023

Filmbib har en unik samling av norske kort- og dokumentarfilmer for barn og voksne. Flere av disse filmene egner seg godt til refleksjon, diskusjon og læring. Dette er for eksempel filmer som gir mulighet til å leve seg inn i andre menneskers liv og tanker, eller gir nye perspektiver og innsikt i tema og problemstillinger.

Norsk filminstitutt har i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) valgt ut et knippe filmer i filmbib-tjenesten som egner seg godt til læring. Dette på grunn av lengde, vinkling og/eller måten de behandler aktuelle temaer og problemstillinger på. Filmene har egne oppgaver og aktiviteter, eller er tilknyttet nyttige læringsressurser eller annet relevant fagstoff på feltet.

De utvalgte fimene finner du i karusellen Lær med film. Lenke til tilknyttede læringsressurser finner du i omtalen av den enkelte film.

Hva er NDLA?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) produserer fritt tilgjengelige digitale læringsressurser for videregående opplæring. På plattformen ndla.no tilbys mer enn 25 000 læringsressurser i form av fagartikler, oppgaver, podkaster, videoer, leseapplikasjoner, interaktive ressurser og filmtjenesten NDLA film.

Læringsressursene som er tilknyttet til de norske kort- og dokumentarfilmene i Filmbib ligger samlet under kategorien Filmsamlinger. Samlingen inneholder fagstoff, oppgaver og aktiviteter, i tillegg til filmdetaljer og lenker til de aktuelle filmene. 

Rettighetsklarert for bruk i bibliotek og skole

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for bruk i undervisning og i bibliotekene. Det betyr at lærere kan vise film for klassen og benytte oppgavene til filmene. Bibliotekarer som ønsker er god innfallsvinkel til samtaler rundt filmvisninger fra Filmbib, kan benytte læringsressursene som er åpent og fritt tilgjengelig fra NDLA.