vilkår og retningslinjer

For å se filmene i Filmbib må du ha et Nasjonalt lånekort fra ditt bibliotek.

Filmene i Filmbib er rettighetsklarert for privat bruk, og for bruk i biblioteksammenheng og i klasseromsundervisning. All annen bruk i offentlige sammenhenger må avklares med hver enkelt rettighetshaver. Dersom slik rettighetsklarering innhentes kan Filmbib benyttes som visningsplattform.

All annen visning, kopiering, nedlasting, redigering eller spredning av materialet uten eksplisitt tilatelse fra rettighetshaver er ikke tillatt og kan gi grunnlag for krav om vederlag og erstatning.